Innoverend Bouwen

Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw

Innoverend Bouwen

Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw

ONZE THEMA'S

Het NIVB identificeerde reeds een aantal thema’s die belangrijk zullen zijn in de komende jaren. Binnen deze grote thema’s zullen jaarlijks een aantal specifiekere subthema’s gespecifieerd worden waarrond acties opgezet worden.

Efficiënt ondernemen.

Voor een ondernemer is het permanent investeren in efficiënt ondernemen essentieel. Voor vele ondernemingen blijft dit echter een relatief ingrijpende verandering omdat de invoering van deze nieuwe ondernemings-praktijken vaak de brede bedrijfsvoering impacteert. 

Business
modellen.

In een toenemende markt van professionalisering en ontzorging wordt de ondernemer een dienstverlener in een (lange)-termijn-relatie, waarbij de uitvoering tot een deel van de opdracht behoort.  Een integratie van verschillende disciplines en activiteiten is key.

Smart.

Smart buildings, infrastructure, monitoring, districts, cities, processes, ...

Dit thema kadert in de ambitie van Vlaamse regering om Vlaanderen verder uit te bouwen tot een slimme regio en Europese koploper op vlak van Slimme regio’s (pag. 56 – 57 van het Regeerakkoord).

Digitalisering en bouw 4.0.

De digitalisering zal belangrijke gevolgen hebben voor de bouwprocessen, de samenwerking met de partners tijdens de bouwwerkzaamheden en natuurlijk ook voor de beroepen en kwalificatieprofielen van de werknemers.

Materialen en bouwsystemen.

In de bouwsector wordt bovendien continu naar vernieuwing gestreefd op vlak van materialen en bouwsystemen. Denken we hierbij aan groene daken en gevels, biobased materialen, innovatief bouwen met houtskeletbouw, etc.

Klimaat, energie, circulaire economie.

Hernieuwbare energietechnieken, slimme gebouwen en de klimaatuitdaging kunnen de hoofdtoon vormen in de dagelijkse werkzaamheden van de bouw.

Comfort en welzijn.

Een gebouw heeft in eerste instantie tot doel zijn gebruikers een aangenaam binnenklimaat te bieden. Verschillende onderzoeken hebben immers aangetoond dat het binnenklimaat de gezondheid en productiviteit van de gebruikers beïnvloedt.

AL LEREND INNOVEREN.