Wie.

Het ‘Netwerk voor innovatieversnelling in de bouw’ bundelt expertise en krachten. Onderstaande partijen hebben ondertussen bewezen voldoende ervaring te hebben op het vlak van groepsleren binnen het kader van vernieuwing van bedrijfsvoering en innovaties of stimulering van innovaties.

de partners

Van bouwbedrijven, ingenieursbureaus tot architectenbureaus. De bouwsector wordt goed vertegenwoordigd.

Bouwunie, de sectororganisatie in de bouw met 7.000 leden-bouwbedrijven, beschermt samen met UNIZO de rechten en de belangen van het kmo-bouwbedrijf en de zelfstandige.

De dienstverlening en informatie gebeurt op diverse terreinen: via communicatie, adviezen, informatiesessies en cursussen en tal van stuur- en werkgroepen.

Bouwen

KMO

Aannemer

Project

Werven

Het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) heeft bijna 3.000 kantoren als lid, goed voor ruim 5.500 actieve leden.

NAV beschikt over een studiedienst met drie eigen medewerkers. Daarnaast wordt een beroep gedaan op het netwerk van architecten om expertise bij te brengen of te verdiepen.

Architect

Project

Plannen

Opvolging

Digitaal

ORI organiseert, representeert en informeert meer dan 3500 professionals, die actief zijn in zowel publieke als private projecten. Hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten

Ze behartigt de belangen van haar leden door bij lokale, regionale en federale beleidsmakers de meerwaarde van innoverend ontwerpen voor de natuurlijke en gebouwde ruimte aan te tonen.

Ingenieurs

BIM

Stabiliteit

Advies

Bureaus

De Embuild Vlaanderen telt ruim 9.000 aangesloten bouwbedrijven en zoekt steeds naar een concrete oplossing op maat van het bouwbedrijf.

De lokale Embuild afdelingen bieden de leden een aanspreekpunt in hun buurt. Via de beroepsfederaties krijgen ze informatie op maat van hun activiteit.

Ingenieurs

BIM

Stabiliteit

Advies

Bureaus

Kennispartners

Voor de meer specifieke technische expertise beroept het consortium zich, naast de kennis die de organisaties zelf opgebouwd hebben, op de expertise van enkele andere kennispartners.

Buildwise

Buildwise (het voormalig Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)) bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle Buildwise-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De link naar de praktijk is hierin een belangrijke factor. Daarom zijn de Technische Comités essentieel voor de werking van het Centrum. Als onderzoekscentrum kijken we ook steeds naar de toekomst en streven we ambitieuze doelstellingen na, opdat de bouwsector zou blijven evolueren en innoveren en vooral kwalitatief en competitief sterk zou staan. 

$

Techlink

Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro & HVAC) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Techlink helpt haar meer dan 3000 leden installatiebedrijven een sterke plaats te behouden in een sector in transitie.

$

Volta

VOLTA vzw is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01 (elektriciens). Volta fungeert als schakel tussen het technologisch onderzoek en de elektro-bedrijven.

$

Groen Licht Vlaanderen

Groen Licht Vlaanderen vzw is een verlichtingscluster van meer dan 70 aangesloten organisaties. De verlichtingscluster is erkend door de Vlaamse Overheid (VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen) als een Innovatief Bedrijfsnetwerk rond (geconnecteerde) verlichting.

$