Te verwachten …

agenda

Hier vind je een overzicht van de geplande acties. 

December 2020

Lerend netwerk
Thema: Energie

Sessies
15/12/2020 van 11u tot 14u
09/02/2021 van 11u tot 14u
09/03/2021 van 11u tot 14u
13/04/2021 van 11u tot 14u
11/05/2021 van 11u tot 14u
08/062021 van 11u tot 14u

 

Geothermie

In kader van de energietransitie heeft geothermie een toenemend belang in de puzzel van het wijzigende energielandschap. Binnen dit traject van 6 sessies wordt ingezet op kennisopbouw en uitwisseling onder de verschillende geothermie stakeholders en experten. Ook zullen innovatieve toepassingen gestimuleerd en onder de aandacht gebracht worden.

Doelgroep: ondernemingen actief in de sector geothermie, boorders; ontwerpers, studiebureaus; installateurs warmtepompinstallaties; projectontwikkelaars, woningbouwers

Februari 2021

Digitale live infosessie
Thema: Energie

Wanneer?
04/02/2021 om 19u

 

Naar groene warmte
en comfort in residentiële gebouwen

Het integreren van duurzame energietechnieken in nieuwbouwwoningen lijkt voer voor specialisten. Hetzelfde geldt voor de technische keuzes binnen een renovatietraject. Is de woning wel rijp voor duurzame verwarmings- en koeltechnieken? Welke bouwzijdige maatregelen dragen ertoe bij? Welke zijn de technische randvoorwaarden? Welke combinaties adviseer ik nu best aan mijn klant?  

Prof. ir. Wim Boydens leidt ons doorheen het besluitvormingsproces en de integratie van verwarmings- en koeltechnieken bij nieuwbouw en renovatie. Vervolgens toetsen we de theorie aan de praktijk en krijg je de mogelijkheid om enkele cases en totaaloplossingen op maat te bekijken.

Lerend netwerk
Thema: Circulair bouwen

Wanneer?
25/02/2021 (volzet)

6 sessies + individuele begeleiding

 

Atelier Circulair

Tegenwoordig heeft iedereen het over ‘circulariteit’, maar voor de meeste bouwheren, ontwerpers en aannemers blijft het nog een vaag begrip. In elke geval staat vast dat de bouw- en ontwerpsector in beweging is, misschien meer dan ooit tevoren. Zoals iedere verandering, brengt ook circulair bouwen uitdagingen met zich mee, en biedt het ook nieuwe kansen.

Met dit Lerend Netwerk gaan Netwerk Architecten Vlaanderen en VUB Architectural Engineering in 6 sessie na welke ontwerpkeuzes onze materialenimpact werkelijk verkleinen, en hoe architecten praktische problemen reeds hebben omgezet in innovatieve oplossingen.

Lerend netwerk
Thema: BIM

Wanneer?
25/02/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

BIMovation

Indien je als architect reeds de stap gezet hebt om te ontwerpen met BIM, dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat hier praktische problemen mee gepaard gaan. Hoe gebeurt de uitwisseling met andere partners binnen het bouwteam? Wordt er een overdracht van modellen nagestreefd of modelleert iedereen zijn eigen model? Hoe stel je een goed BIM-protocol op binnen je architectenbureau? Dit en veel meer bespreken we tijdens de sessies van BIMovation.

Lerend netwerk
Thema: Klimaat

Wanneer?
23/02/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

KLIMMAX H2O

Overstromingen in lagergelegen gebieden en extreme droogte vormen een groeiend probleem voor onze woonomgeving, waarbij zelfs onze drinkwaterbevoorrading in het gedrang komt. Om deze tendens te stoppen moeten we minder water afvoeren en nog meer inzetten op hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer van regenwater.

Innovatieve systemen van regenwaterbuffering en infiltratie, groene daken en gevels kunnen hier onder andere een belangrijke rol in spelen. Daarnaast moet noodgedwongen gedacht worden aan waterrobuust bouwen op zowel het niveau van het masterplan als het projectniveau.

Tijdens dit Lerend Netwerk bekijken we bovenstaande issues vanuit een praktische invalshoek. Hoe speel je als ontwerper in op de klimaatverandering en hoe kan er droogteresistent en overstromingsresistent gebouwd worden?

Lerend netwerk
Thema: Klimaat

Wanneer?
23/02/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

KLIMMAX °C

De problematiek van oververhitting leeft meer dan ooit. Steeds warmer wordende en langdurig aanhoudende zomers, grote raamopeningen en gebrek aan beschaduwing veroorzaken steeds vaker problemen in de praktijk.  

Binnen dit lerend netwerk gaan we na hoe je enerzijds oververhitting kan voorkomen door via ontwerpmaatregelen oververhitting (deels) op te vangen en anderzijds het binnenklimaat kan optimaliseren door passieve en actieve koeling toe te passen in je ontwerp.