Wa je hebt gemist …

Afgelopen

Hier vind je een overzicht van de afgelopen acties.

Sensibiliseringsactie
Thema’s: Klimaat, energie, circulaire economie

Sessie
30/03/2021 van 10u00 tot 12u00

 

Regenwater afkoppelen van de riolering: do’s en dont’s

Regenwater afkoppelen van de riolering bij bestaande gebouwen, een verplichting bij een grondige verbouwing of wanneer gescheiden riolering in de straat aangelegd wordt. Of een bewuste keuze van je klant bij de heraanleg van de tuin.

Sensibiliseringsactie
Thema’s: Klimaat, energie, circulaire economie

Sessie
31/03/2021 van 10u00 tot 12u00

 

Duurzame renovatie, van het (aard)gas af?

In Nederland wil men radicaal en versneld “van het gas af”. Zal de Vlaamse overheid even resoluut tewerk gaan?

Dit webinar focust op het Europese beleidskader, de Vlaamse beleidsmaatregelen en de concrete uitvoeringsmaatregelen en bekijkt welke mogelijke alternatieven er zijn voor de defossilisering in Vlaanderen. Ook worden enkele praktijkvoorbeelden toegelicht.

Digitale live infosessie
Thema: Energie

Wanneer?
04/02/2021 om 19u

 

Naar groene warmte
en comfort in residentiële gebouwen

Het integreren van duurzame energietechnieken in nieuwbouwwoningen lijkt voer voor specialisten. Hetzelfde geldt voor de technische keuzes binnen een renovatietraject. Is de woning wel rijp voor duurzame verwarmings- en koeltechnieken? Welke bouwzijdige maatregelen dragen ertoe bij? Welke zijn de technische randvoorwaarden? Welke combinaties adviseer ik nu best aan mijn klant?  

Prof. ir. Wim Boydens leidt ons doorheen het besluitvormingsproces en de integratie van verwarmings- en koeltechnieken bij nieuwbouw en renovatie. Vervolgens toetsen we de theorie aan de praktijk en krijg je de mogelijkheid om enkele cases en totaaloplossingen op maat te bekijken.

Lerend netwerk
Thema: Circulair bouwen

Wanneer?
25/02/2021 (volzet)

6 sessies + individuele begeleiding

 

Atelier Circulair

Tegenwoordig heeft iedereen het over ‘circulariteit’, maar voor de meeste bouwheren, ontwerpers en aannemers blijft het nog een vaag begrip. In elke geval staat vast dat de bouw- en ontwerpsector in beweging is, misschien meer dan ooit tevoren. Zoals iedere verandering, brengt ook circulair bouwen uitdagingen met zich mee, en biedt het ook nieuwe kansen.

Met dit Lerend Netwerk gaan Netwerk Architecten Vlaanderen en VUB Architectural Engineering in 6 sessie na welke ontwerpkeuzes onze materialenimpact werkelijk verkleinen, en hoe architecten praktische problemen reeds hebben omgezet in innovatieve oplossingen.

Lerend netwerk
Thema: BIM

Wanneer?
25/02/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

BIMovation

Indien je als architect reeds de stap gezet hebt om te ontwerpen met BIM, dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat hier praktische problemen mee gepaard gaan. Hoe gebeurt de uitwisseling met andere partners binnen het bouwteam? Wordt er een overdracht van modellen nagestreefd of modelleert iedereen zijn eigen model? Hoe stel je een goed BIM-protocol op binnen je architectenbureau? Dit en veel meer bespreken we tijdens de sessies van BIMovation.

Webinar
Thema: Klimaat

Sessie
29/04/2021 van 19u tot 20u

 

Maak nu jouw woning summerproof! Laat het niet te warm worden onder jouw voeten.

Alles over actieve en passieve koeling. Het weer wordt beter en iedereen kijkt uit naar de zomer. De zomers worden echter steeds warmer.  Zijn onze huizen wel opgewassen tegen deze hitte? Is het nog comfortabel wonen?

Doelgroep: Alle bouw- en houtbedrijven

Webinar
Thema: Energie

Sessie
06/05/2021 van 12u tot 13u

 

Een laadpaal voor ieders deur? Brandend actueel of toekomstmuziek?

Vanaf 11 maart 2021 moeten alle residentiële nieuw- of renovatieprojecten, die minstens twee parkeerplaatsen hebben, laadpalen voorzien. Denk aan appartementsgebouwen. De laadpalen moeten er niet meteen staan, maar elk van de parkeerplaatsen moet wel voorzien zijn van de nodige infrastructuur voor leidingen. Dat betekent dat er minstens goten voor elektrische kabels moeten worden gelegd om de installatie van oplaadpunten op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken. Daarnaast komt er vanaf 2025 een verplichting voor de installatie van laadpunten voor parkings van bestaande niet-residentiële gebouwen.

Doelgroep: Alle bouw- en houtbedrijven

Lerend netwerk
Thema: Klimaat

Wanneer?
23/02/2021
23/03/2021
20/04/2021
11/05/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

KLIMMAX H2O

Overstromingen in lagergelegen gebieden en extreme droogte vormen een groeiend probleem voor onze woonomgeving, waarbij zelfs onze drinkwaterbevoorrading in het gedrang komt. Om deze tendens te stoppen moeten we minder water afvoeren en nog meer inzetten op hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer van regenwater.

Innovatieve systemen van regenwaterbuffering en infiltratie, groene daken en gevels kunnen hier onder andere een belangrijke rol in spelen. Daarnaast moet noodgedwongen gedacht worden aan waterrobuust bouwen op zowel het niveau van het masterplan als het projectniveau.

Tijdens dit Lerend Netwerk bekijken we bovenstaande issues vanuit een praktische invalshoek. Hoe speel je als ontwerper in op de klimaatverandering en hoe kan er droogteresistent en overstromingsresistent gebouwd worden?

Lerend netwerk
Thema: Klimaat

Wanneer?
02/03/2021
30/03/2021
26/04/2021
18/05/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

KLIMMAX °C

De problematiek van oververhitting leeft meer dan ooit. Steeds warmer wordende en langdurig aanhoudende zomers, grote raamopeningen en gebrek aan beschaduwing veroorzaken steeds vaker problemen in de praktijk.  

Binnen dit lerend netwerk gaan we na hoe je enerzijds oververhitting kan voorkomen door via ontwerpmaatregelen oververhitting (deels) op te vangen en anderzijds het binnenklimaat kan optimaliseren door passieve en actieve koeling toe te passen in je ontwerp.

Lerend netwerk
Thema: Circulaire economie

Sessies
11/03/21, 25/03/21, 22/04/21, 06/05/21,
20/05/21, 03/06/21

telkens van 18u30 tot 21u45

Locatie
Vlaams-Brabant

 

Begin vandaag met morgen: circulair bouwen is dé toekomst

In Topics Circulair Bouwen kom je, samen met collega-ondernemers, alles te weten over circulair bouwen en wat dit voor jou kan betekenen. Inspirerende sprekers zorgen voor de inhoud, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.

We lichten bestaande tools toe, gaan we dieper in op de verwerking van de eigen afvalstromen, het ontdekken van nieuwe circulaire materialen en hun toepassingen. Naast technische specificaties, is er ook aandacht voor nieuwe businessmodellen, en samenwerking, zodat je een voorsprong opbouwt in de markt.

Webinar
Thema: Digitalisering

Sessie
25/11/2020 van 13u tot 14u30

 

Building a Single Source of Truth

Gegevens die gebruikt worden in bouwprojecten worden vaak opgeslagen en gebruikt in verschillende databronnen (ERP, CRM, BIM, …). Omdat deze tools meestal niet met elkaar praten, blijven we achter met silo-informatie, waarbij de het extraheren en verzamelen van deze gegevens niet alleen tijdrovend is, maar ook zeer foutgevoelig.

Doelgroep: ingenieurs en medewerkers van advies- en ingenieursbureaus, architecten en medewerkers van architectenbureaus, bouwondernemingen, innovators, voor wie de digitalisatie van de bouwwereld op de voet wil volgen

Webinar
Thema: Digitalisering

Sessie
21/06/2021 van 13u tot 14u30

 

Samenwerken met BIM – Stadhuis Roeselare, een duurzaam project van Arcadis en B-Architecten

ORI organiseert samen met advies- en ingenieursbureau Arcadis, architectenbureau B-Architecten en de Stad Roeselare een webinar over hoe efficiënt wordt samengewerkt met BIM. Verwacht alvast interessante presentaties over het project zelf, 3D-scanning en puntenwolken, aspect- en gefedereerde modellen en duurzaamheid.

Doelgroep: Advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, innovators

Webinar
Thema: Efficiënt Ondernemen

Sessie
25/06/2021 van 13u30 tot 14u30

 

‘Werken na Corona’, met Kilian Wawoe

ORI organiseert samen met HR-wetenschapper Kilian Wawoe (Vrije Universiteit Amsterdam) en Berenschot een webinar over hoe werken na corona er kan uitzien.

Doelgroep: Advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, HR-managers en -medewerkers, people managers

Lerend netwerk
Thema: Energie

Sessies
15/12/2020 van 11u tot 14u
09/02/2021 van 11u tot 14u
09/03/2021 van 11u tot 14u
13/04/2021 van 11u tot 14u
11/05/2021 van 11u tot 14u
08/06/2021 van 11u tot 14u

 

Geothermie

In kader van de energietransitie heeft geothermie een toenemend belang in de puzzel van het wijzigende energielandschap. Binnen dit traject van 6 sessies wordt ingezet op kennisopbouw en uitwisseling onder de verschillende geothermie stakeholders en experten. Ook zullen innovatieve toepassingen gestimuleerd en onder de aandacht gebracht worden.

Doelgroep: ondernemingen actief in de sector geothermie, boorders; ontwerpers, studiebureaus; installateurs warmtepompinstallaties; projectontwikkelaars, woningbouwers

Lerend netwerk
Thema: Circulaire economie

Sessies
02/04/2021, 23/04/2021, 04/05/2021, 18/05/2021, 01/06/2021, 15/06/2021 telkens van 07u00 tot 10u00

Locatie
Limburg

Begin vandaag met morgen: circulair bouwen is dé toekomst

In Topics Circulair Bouwen kom je, samen met collega-ondernemers, alles te weten over circulair bouwen en wat dit voor jou kan betekenen. Inspirerende sprekers zorgen voor de inhoud, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.

We lichten bestaande tools toe, gaan we dieper in op de verwerking van de eigen afvalstromen, het ontdekken van nieuwe circulaire materialen en hun toepassingen. Naast technische specificaties, is er ook aandacht voor nieuwe businessmodellen, en samenwerking, zodat je een voorsprong opbouwt in de markt.

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie, BIM

Sessies
21/04/2021, 05/05/2021, 12/05/2021, 26/05/2021, 2/06/2021, 9/06/2021

van 13u00 – 16u00

 

BIM is meer dan een 3D model

Leer uw bedrijfsprocessen optimaliseren op basis van data in een BIM-omgeving en deel kennis met een 15-tal andere ondernemers.

De doelgroep zijn o.a. BIM-professionals, BIM-managers, BIM-coordinatoren, bedrijfsleiders en innovatie managers. De sprekers worden in functie van de thema’s per sessie bepaald. Deze gaan bij voorkeur fysiek door indien dit toegelaten is.

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie

Sessie
22/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 04/06/2021 16/06/2021 29/06/2021

van 13u00 – 16u00

 

Digitale Bouwstenen voor de Bedrijfsadministratie

Dit traject maakt u wegwijs in de automatisering van uw administratieve processen in uw onderneming. Gedurende 6 sessies ontdekken we samen de tools om uw bedrijfsspecifieke situatie te evalueren en de digitale bouwstenen om het plan van aanpak op te stellen.

U kan tijdens de verschillende sessies rekenen op de praktische adviezen van de experten . Ook moedigen zij u aan met de andere deelnemers uw eigen uitdagingen onder de loep te nemen, werkbare antwoorden te vinden op uw vragen en in debat te gaan. Dankzij doorgedreven interactie leert u van de experts en van de andere deelnemers.

Lerend netwerk
Thema’s: Procesinnovatie, ondernemerschap, veranderingsmanagement

Sessie
10/05/2021, 19/05/2021, 10/06/2021 telkens van 08u30 tot 11u30 en 17/06/2021

van 14u30 tot 17u30

 

LeaRn

Verwacht je aan een interactief lerend netwerk met collega-aannemers die net als jij een aantal extra lean-handvaten kunnen gebruiken. Omneo Management & WTCB geven je concrete tips om je ambities scherp te stellen en het verandertraject binnen je bedrijf verder vorm te geven.

Lerend netwerk
Thema’s: Communicatie

Sessies
03/05/2021, 10/05/2021, 17/05/2021, 31/05/2021, 07/06/2021, 14/06/2021

Van 19u – 21u

Online opleiding (via Zoom)

 

Meer klanten vinden én verkopen met sterke online communicatie

Hoe zorgt u er voor dat nieuwe klanten de weg vinden naar uw bedrijf? En dat ze ook effectief met u in zee gaan? Dat ontdekt u in dit zesdelig lerend netwerk over sterke online communicatie.

 Van informatie en inspiratie over heel concrete tools waarmee u zelf aan de slag gaat tot persoonlijk advies: u krijgt alles mee om de stap te zetten van informatie naar uitvoering. En doordat we in kleine groepen werken, leert u in één klap ook van de ervaringen van uw medecursisten.