Wa je hebt gemist …

Afgelopen

Hier vind je een overzicht van de afgelopen acties.

15 juni 2023

Sensibiliseringsevent

Thema: milieu

Datum: donderdag 15 juni 2023
Tijdstip: om 10.00u
Duur: ca. 1,5 uur
Wijze: Webinar (Teams-livegebeurtenis)
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven verplicht

Webinar – Het asbestattest en de rol van de aannemer

In november 2022 werd het asbestattest ingevoerd bij de verkoop van gebouwen.

 • Wat houdt dit attest in?
 • Wanneer is een asbestattest verplicht?
 • Welke informatie uit het asbestattest kan ik als aannemer gebruiken?
 • Kan ik me verzekeren tegen schade door asbest?
 • En wat is het asbestcharter ook alweer?

Een antwoord op deze en andere vragen krijg je tijdens de Webinar op 15 juni 2023.

28 maart  2023

Lerend Netwerk
Thema: Innovatieve bedrijfsvoering

28/03/23 Sint-Niklaas
25/04/23 Gent
04/05/23 Sint-Niklaas
13/06/23 Gent

Start stipt om 15.15u
Telkens tot 18.30u behalve sessie 1 tot 19.00u

Strategie in moeilijke tijden

Bouw een sterk en veerkrachtig bedrijf uit, samen met een 15-tal deelnemers.

Samen met Deloitte Private maken we je weerbaar in moeilijke omstandigheden: hoge energieprijzen, loonindexering, personeelstekort…

Je gaat ook zelf aan de slag zodat je op het einde van de sessies een strategie hebt om op verder te bouwen. Aangezien ervaring zal worden gedeeld hebben wij aandacht voor concurrentiële bedrijven. In functie van de inschrijving word je vooraf gecontacteerd indien nodig.

16 mei  2023

Lerend Netwerk

Thema: Innovatie

16-05-2023: Brugge
31-05-2023: Leuven
14-06-2023: Antwerpen

Telkens van 19u tot 22u

Renovaties van hellende daken

Hellende daken zijn nog steeds de meest voorkomende dakvorm. Veel daken zijn ook aan renovatie toe maar de aanpak is niet altijd even simpel. Tijdens deze sessie brengen architecten verschillende cases waar telkens een deelaspect van de renovatie of nieuwe opbouw wordt bekeken, steeds beginnend vanuit een analyse van het bestaande dak.

12 mei  2023

Lerend Netwerk

Thema: duurzaamheid

12-05-2023: Kortrijk
03-05-2023: Hasselt
16-05-2023: Mechelen

Van 19u tot 22u (Kortrijk om 11u tot 12u30)

Natuurinclusief Bouwen

Zomers worden broeieriger. In het verharde Vlaanderen liggen daarom steeds meer mensen wakker van het hitte-eilandeffect. Letterlijk. Tijd dus om onze gebouwen en leefomgeving terug te laten ademen door in te zetten op groen en biodiversiteit! Benieuwd hoe je als architect de natuur optimaal integreert in je werk? We lichten de basisprincipes van natuurinclusief bouwen toe en tonen hoe je die in de praktijk brengt.

10 mei  2023

Lerend Netwerk

Thema: Digitalisering

10/05/23 Sint-Stevens-Woluwe
24/05/23 Mechelen
07/06/23 Sint-Stevens-Woluwe
21/06/23 Sint-Stevens-Woluwe

Telkens van 13:30 tot 16:30 met broodjeslunch vanaf 12:30

 

Digitale bouwwerf

Innovatieve technologieën vinden steeds vaker hun weg naar de bouwsector, maar het blijft een uitdaging om die nieuwe tools optimaal in te zetten voor jouw specifieke activiteiten. Welke technologieën bieden een échte meerwaarde voor mijn bedrijf? 

Tijdens dit lerend netwerk willen we je alvast informeren en begeleiden om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen door nieuwe technologieën op de juiste manier in te zetten.

14 maart  2023

Sensibiliseringsevent
Thema: Energie & milieu

14/03/2023 van 13.30u tot 14.25 Academy Zone op Batibouw

 

 

Energie, asbest én groenblauwpeil:

Verlaag je energiefactuur / weg met asbest!

Op 14 maart kom je meer te weten over energie, asbest én groenblauwpeil op Batibouw tijdens de infosessie van Embuild Vlaanderen. Ben je benieuwd hoe je een comfortrenovatie naar label A aanpakt volgens de huidige en toekomstige verplichtingen in combinatie met asbestverwijdering en de watertoets? Kom dan zeker even luisteren naar deze infosessie van 13:30 tot 14:25 waarin we uitleg geven rond deze drie cruciale thema’s.

13 maart 2023

Sensibiliseringsevent
Thema: Milieu

13/03/2023 van 14.00u tot 15.30 Online

 

 

Nieuwe gewestelijke verordening hemelwater

Met de Blue Deal wil Vlaanderen zich beter wapenen tegen lange periodes van droogte. Ook het opvangen van regenwater is daarbij belangrijk. Met de nieuwe gewestelijke verordening worden Vlamingen verplicht om grotere regenwaterputten te plaatsen en regenwater te gebruiken voor huishoudelijke toepassingen. Welk uitdagingen stelt dit voor aannemers en lokale besturen? Informeer je tijdens het webinar op maandagnamiddag 13 maart.

28 februari  2023

Sensibiliseringsevent
Thema: Economie

28/02/2023 van 13.30u tot 17.00 Congrescentrum Lamote

 

 

Betaalbaar wonen

Embuild Vlaanderen organiseert samen met Inclusio de studienamiddag ‘Betaalbaar Wonen’: een multidisciplinair vraagstuk dat vanuit uiteenlopende beleidsdomeinen dient te worden ondersteund. Want schaarse ruimte, gebruiksbeperkingen, complexe vergunningsprocedures, het toenemend aantal vereisten rond o.a. energie, waterhuishouding, luchtkwaliteit enz. wegen op de kostprijs van wonen. Het gaat om een van de voornaamste uitdagingen voor gezinnen en huishoudens in de komende jaren.  Welke knelpunten zijn er en welke antwoorden kunnen we bieden? Dat kom je te weten op 28 februari.

2 februari  2023

Lerend Netwerk
Thema: Circulariteit

02/02/2023, 16/02/2023,
02/03/2023, 16/03/2023,
30/03/2023, 20/04/2023
Telkens 17.00u tot 20.30u
muv 30/03/2023 van 12.00u tem 16.00u

 

 

Duurzaam aan de slag met circulair slopen

Meer en meer komt de vraag naar hergebruik en hoogwaardige recyclage uit sloop- en renovatiewerken. Maar als sloper bots je op hoge tijdsdruk, krapte op de arbeidsmarkt en sterk gestegen energieprijzen. Hoe ga je hier mee om? In dit Lerend Netwerk ga je samen met experts en collega’s uit de sector aan de slag, met een focus op de rol van slopers in het circulaire sloopproces. Sloopbeheerorganisatie Tracimat verzorgt de inhoud. Met 20 deelnemers wordt samengewerkt aan de kennisdeling tussen slopers die de omslag willen maken naar circulaire sloop.

8 November  2022

Sensibiliseringsevent (hybride)
Thema: Energie

08/11/2022 van 13.30u tot 16.00 (deelname ter plaatse in kantoren Aquafin enkel op persoonlijke uitnodiging)

 

 

Expertnamiddag Riothermie

Riothermie is een interessante aanbieder van warmte op lage temperatuur bij het opzet van kleinschalige warmtenetten. Aquafin is de beheerder van het Vlaams riolennetwerk en ontwikkelde een business case als aanbieder van deze energie. Over dit thema organiseren we een boeiende hybride expertnamiddag, een samenwerking van de speerpuntcluster Flux50 en Embuild Vlaanderen.

24 Oktober  2022

Sensibiliseringsevent
Thema: Energie

24/10/2022 van 13.30u tot 19.30u in de Faculty Club in Leuven

 

 

Energierenovaties van erfgoedgebouwen

Onze gebouwen dienen energie-efficiënt te zijn om de klimaatuitdaging aan te pakken. Ook erfgoedgebouwen dienen mee te evolueren richting de huidige energie- en comfortvereisten. Aangezien dat geen sinecure is in de niche van het onroerend erfgoed, organiseert Embuild Vlaanderen op 24 oktober aanstaande een studienamiddag in de Faculty Club in Leuven.

September – November 2022

 Lerend netwerk
Thema: Technologie

06/10/22 (09.00 – 17.30) – Eindhoven
20/10/22 (13.30 – 17.00) – Zaventem
09/11/22 (13.30 – 17.00) – Brussel
23/11/22 (13.30 – 17.00) – Vilvoorde

Automatisering & robotisering in de bouw

De bouwsector staat voor een aantal grote uitdagingen. Denken we maar aan het gebrek aan arbeidskrachten, de veiligheid op de werf en het efficiënter maken van het bouwproces. De automatisering in de bouwsector neemt toe maar blijft in vergelijking met de maakindustrie toch beperkt.

Met dit lerend netwerk willen we je inspireren rond nieuwe technologieën op vlak van automatisering en robotisering. In samenwerking met WTCB.

September – Oktober  2022

Lerend netwerk
Thema: Digitalisering

13/09/2022, 29/09/2022, 11/10/2022, 27/10/2022
telkens van 13.30u tot 16.30u in Syntra Mechelen

Dynamisch rapporteren & analyseren via visuele dashboards – Antwerpen & Vlaams-Brabant

Het (financiële) kompas voor jouw onderneming. Dit lerend netwerk maakt je wegwijs in het concept van Business intelligence en de stappen die je in jouw onderneming kan zetten om nog meer waarde te halen uit jouw data. De relevante inzichten voor de juiste medewerker op het juiste moment dragen bij tot actiegerichte beslissingen om zo de organisatie bij te sturen. In samenwerking met WTCB en Deloitte Private.

Sensibiliseringsactie
Thema: Energie

09/06/2022
telkens van 13.00u tot 17.45u

 

 

13de Energiecongres

Het 13de Energiecongres focust op de energietransitie richting 2030 en het Europese ‘fit for 55’-pakket: minstens 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (met 1990 als ijkpunt). Om een versnelling hoger te schakelen, zijn de uitdagingen en oplossingen in de bouwsector legio: de verhoopte renovatiegolf, energiedelen, warmtenetten, klimaat-adaptieve maatregelen enz.  Tijdens de plenaire intro licht Fluvius in primeur haar Investeringsprogramma toe voor de komende tien jaar. Voorts kan je kiezen uit 3 parallelle sessies over de renovatiegolf; lokale energiegemeenschappen; of duurzame (elektro-)mobiliteit.

Lerend netwerk
Thema: Digitalisering

05/05/2022 Kortrijk
17/05/2022 Gent
09/06/2022 Kortrijk
21/06/2022 Gent
telkens van 13.30u tot 16.30u

 

 

Dynamisch rapporteren & analyseren via visuele dashboards – Oost- & West-Vlaanderen

Het (financiële) kompas voor jouw onderneming. Dit lerend netwerk maakt je wegwijs in het concept van Business intelligence en de stappen die je in jouw onderneming kan zetten om nog meer waarde te halen uit jouw data. De relevante inzichten voor de juiste medewerker op het juiste moment dragen bij tot actiegerichte beslissingen om zo de organisatie bij te sturen. In samenwerking met WTCB en Deloitte Private.

Lerend netwerk

Sessies

ma 2 mei 2022 – ma 30 mei 2022

Reeks van 4 avonden telkens van 16u tot 19u30. Op ma 2 mei, ma 16 mei, ma 23 mei en ma 30 mei.

Skyline, Izegem

 

Ga digitaal!

Besteed je ook veel tijd aan administratie? Hoelang werk je wekelijks aan mails, opvolgen van klanten, facturatie, boekhouding? En hapert de communicatie tussen jouw mensen op de werf en je medewerkers op kantoor wel eens? Door slim te digitaliseren win je tijd én geld. En heb je meer tijd voor wat écht telt: je klant, en het realiseren van zijn droomproject.

Niet haalbaar voor kmo-bouwbedrijven? Toch wel! Ontdek het samen met je collega’s in de bouwtraining ‘Ga digitaal’. We vertrekken vanuit de specifieke vragen van de deelnemers, met tal van handige tips en heel wat interactie, waarbij je leert van jouw collega’s, en hoort hoe zij het aanpakken.

Sensibiliseringsactie
Thema: Klimaat, energie, circulaire economie

CO2-prestatieladder 2022

6 gratis online webinars

 • 21 april 9:30 – 10:30 Webinar 1 : Inleiding over de CO2-prestatieladder
 • 3 mei 9:30 – 10:30 Webinar 2: Projectdossier & communicatie
 • 10 mei 9:30 -10:30 – Webinar 3: Over certificatie op project- of op bedrijfsniveau
 • 17 mei 9:30 – 10:30 – Webinar 4: Info over de maatregellijst
 • 31 mei 9:00 – 10:00 – Webinar 5: Vergelijking met andere systemen en initiatieven
 • 14 juni – 9:30 – 10:30 – Webinar 6: Tools

 

 

CO2-managementssysteem en aanbestedingsinstrument

De CO2-prestatieladder is een certificeerbaar CO2 managementsysteem dat door bedrijven en overheden wordt gebruikt om hun broeikasgasemissies te beheren en te reduceren. De CO2-prestatieladder wordt in Nederland al jaren veelvuldig gebruikt als aanbestedingsinstrument, waarbij bedrijven met een hoger niveau op de ladder een hoger gunningsvoordeel krijgen. Onder impuls van ADEB-VBA en CO2logic is de CO2-prestatieladder in 2019 in België geïntroduceerd. Deze webinarreeks is enerzijds bedoeld om ondernemingen en organisaties kennis te laten maken met de CO2-prestatieladder en een stand van zaken te geven over de implementatie in België. Anderzijds zullen er ook sessies georganiseerd worden rond enkele specifieke topics die regelmatig naar boven komen bij het gebruik en de implementatie van de ladder.

Lerend netwerk

Sessies

do 21 april 2022 – di 17 mei 2022

Ter Elst, Edegem

 

Hoe als kmo slimmer werken op de werf, op kantoor en in het atelier?

Gebeurt er in jouw bouwbedrijf wel eens dubbel werk, en kan het allemaal wat efficiënter? Zou u projecten eigenlijk op kortere termijn willen afronden? Klagen klanten wel eens omdat iets nog niet in orde is, waardoor je nog eens moet terugkeren? Tijd dan om ‘lean’ te bouwen. Efficiënter, betrouwbaarder en slimmer werken, om zo de klantentevredenheid te waarborgen: dat is waar lean voor staat.

Ontdek er alles over in deze Bouwunie-opleiding, speciaal op maat van kmo’s in de bouw. Tijdens deze opleiding krijgt je meer inzicht in lean en wissel je ervaringen uit met andere bouwprofessionelen. Lean is voornamelijk een mind-set, maar tijdens de sessies behandelen we ook verschillende ondersteunende technieken en methodieken.

Lerend netwerk
Thema: Technologie

20/04/22 (10.00 – 16.00)
27/04/22 (13.30 – 17.00)
04/05/22 (13.30 – 17.00)
11/05/22 (13.30 – 17.00)

 

 

Automatisering & robotisering in de bouw

De bouwsector staat voor een aantal grote uitdagingen. Denken we maar aan het gebrek aan arbeidskrachten, de veiligheid op de werf en het efficiënter maken van het bouwproces. De automatisering in de bouwsector neemt toe maar blijft in vergelijking met de maakindustrie toch beperkt.

Met dit lerend netwerk willen we je inspireren rond nieuwe technologieën op vlak van automatisering en robotisering. In samenwerking met WTCB.

Lerend netwerk
Thema: Energie

Zwijnaarde:
19/04/22, 26/04/22, 24/05/22, 31/05/22

Kortenberg:
03/05/22, 10/05/22, 07/06/22, 14/06/22

telkens van 15.00u tot 18.00u

 

 

Batterijen en energiemanagementsystemen – Van installateur naar energieadviseur

Krijg je ook voortdurend vragen van klanten die hun elektriciteitsfactuur zo laag mogelijk willen houden? In een energiewereld in verandering, is een energiemanagementsysteem (EMS) in hun woning, vaak het te kiezen energiepad. Een veelvoud van EMS systemen is beschikbaar en vaak zijn ze gelinkt aan de digitale meter. Tijdens 4 interactieve sessies, gaan wij dieper in op de verschillende mogelijke oplossingen met batterijen en energiemanagementsystemen. We verliezen daarbij ook de regelgeving niet uit het oog, meer specifiek het AREI. In samenwerking met Techlink.

Sensibiliseringsactie
Thema: Klimaat

Sessies
29 maart 2022, van 18.30u tot 22.30u

Technopolis, Mechelen

 

 

Klimatisatie van de toekomst (Mechelen)

Temperaturen  worden hoger, weersomstandigheden extremer.  En wij met zijn allen  veeleisender.  De verwarming van vandaag is de klimatisatie van morgen:  als  bouwprofessionals moeten we steeds vaker niet alleen aandacht hebben voor verwarming, maar ook voor koeling en ventilatie.

Maar hoe gaan we in de toekomst comfortabel wonen, werken en winkelen, als de  fossiele brandstoffen uitgefaseerd  zijn?  Wat  zijn  de  nieuwe  energiebronnen?  Welke nieuwe  technieken  komen  er  op  ons  af?  Wat  is  vandaag  al rendabel, en wat niet?

Dat ontdekt u op deze roadshow Klimatisatie van de toekomst. Met architecten,  installateurs hvac,  elektro-installateurs en koeltechnici. Want de klimatisatie van de toekomst bouw je samen.

Sensibiliseringsactie
Thema: Klimaat

Sessies
23 maart 2022, van 18.30u tot 22.30u

Hippologia, Waregem

 

 

Klimatisatie van de toekomst (Waregem)

Temperaturen  worden hoger, weersomstandigheden extremer.  En wij met zijn allen  veeleisender.  De verwarming van vandaag is de klimatisatie van morgen:  als  bouwprofessionals moeten we steeds vaker niet alleen aandacht hebben voor verwarming, maar ook voor koeling en ventilatie.

Maar hoe gaan we in de toekomst comfortabel wonen, werken en winkelen, als de  fossiele brandstoffen uitgefaseerd  zijn?  Wat  zijn  de  nieuwe  energiebronnen?  Welke nieuwe  technieken  komen  er  op  ons  af?  Wat  is  vandaag  al rendabel, en wat niet?

Dat ontdekt u op deze roadshow Klimatisatie van de toekomst. Met architecten,  installateurs hvac,  elektro-installateurs en koeltechnici. Want de klimatisatie van de toekomst bouw je samen.

Sensibiliseringsactie
Thema: Digitalisering

Sessie
17 maart 2022 van 9:00 tot 10:15 online

 

 

Webinar Dynamisch rapporteren & analyseren via visuele dashboards

Meten is weten en kennis is macht in de bedrijfswereld. Bedrijven die duurzaam willen groeien zetten daarom sterk in op data. Dit traject maakt u wegwijs in het concept van Business intelligence en de stappen die u in uw onderneming kan zetten om nog meer waarde te halen uit uw data. Dit traject kwam tot stand in samenwerking met Deloitte Private en WTCB.

Sensibiliseringsactie
Thema: Circulaire economie

Sessies (fysiek)

8 maart 2022 van 16u00 tot 20u00 aan Campus Odisee Aalst – Kwalestraat 154 in 9320 Aalst

Panelgesprek: Samenwerken rond circulair bouwen stimuleren

Inhoudelijke omschrijving: Een circulaire economie waar gestreefd wordt naar een duurzaam beheer van bouwmaterialen en producten grijpt onder andere in op de structuur van de bouwketen, er ontstaan nieuwe marktspelers en nieuwe businessmodellen. Vakoverschrijdende samenwerking is dan ook noodzakelijk. Tijdens een rondetafelgesprek zoeken NAV en Vlaamse Confederatie Bouw uit hoe we die samenwerking kunnen stimuleren in het circulaire bouwproces. Wat wordt er verwacht van elk lid binnen het bouwteam?

Lerend netwerk
Thema: Ondernemen

Sessies
wo 23 februari 2022 – wo 23 maart 2022

Adequat Business Center, Melle

 

 

Kostprijsberekening – Maakt u nog winst?

Aan de hand van concrete en realistische oefeningen ontdekt u de essentiële elementen van een goede kostprijsberekening. U ontwikkelt de nodige inzichten en tools die u onmiddellijk kan toepassen in uw eigen onderneming.

Of u nu starter in de bouw bent. Of een doorgewinterde bouwondernemer. Met deze opleiding optimaliseert u uw kostprijsberekening, en ook uw winsten.

Sensibiliseringsactie
Thema: Circulaire economie

Sessies (fysiek)

24 februari 2022 om 19u00 aan de Th. Rijswijckplaats 7 te Antwerpen VOLZET

10 maart 2022 vanaf 19u00 aan de Tramstraat 59 te Zwijnaarde

15 maart 2022 vanaf 19u00 aan de Kortrijksestraat 389A te Kortrijk

24 maart 2022 vanaf 19u00 aan het Stationsplein 1 te Sint-Niklaas

29 maart 2022 vanaf 13u30 aan het Wetenschapspark 33 te Diepenbeek

19 april 2022 vanaf 19u00 aan het Joseph Chantraineplantsoen 1 te Kortenberg

 

 

Infosessies Tracimat: nieuwe wetgeving verplichte sloopopvolging vanaf 01/07/2022

Afgelopen zomer werd een nieuwe versie van het Vlarema goedgekeurd door de Vlaamse regering en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Hierin worden de verplichtingen voor de opdrachtgever en de uitvoerder van de sloopwerken uitgebreid. Indien een sloopopvolgingsplan moet worden opgesteld, zal ook de conformverklaring en de tracering van het sloopafval verplicht zijn voor werken waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd na 30 juni 2022.

Om aannemers te informeren en voor te bereiden op deze nieuwe verplichtingen organiseert Tracimat vzw in het voorjaar van 2022 zes gratis infosessies in Vlaanderen met de ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Sensibiliseringsactie
Thema’s: Energie

Sessies
2 februari 2022, van 10.00u. tot 11.45u

 

 

De energetische renovatie van appartements-gebouwen

Op 02/02/22 organiseert de VCB, samen met Fluvius en ImmoPass een Topics-webinar over de energetische renovatie van appartementsgebouwen. Mede-eigenaars en syndici worden vaak geconfronteerd met technische, financiële en juridische obstakels om een appartementsgebouw “fit for 55” te maken. Kom alles te weten van het VEKA over de regelgeving van de verplichte renovatie voor residentiële en tertiaire gebouwen, het EPC gemeenschappelijke delen. Over het wijzigende premiesysteem en energiedelen vanaf 2022 komt Fluvius spreken. IfTech brengt een praktijkcase hoe fossielvrij in warmte- en koelvraag in een appartementsgebouw te voorzien.

Lerend netwerk
Thema’s: Innovatie

Sessies
23/11/2021 & 25/01/2022 telkens van 16.00u-19.00u
25/02/2022 & 18/03/2022 telkens van 09.00u-12.00u + lunch

 

 

Innoveren mét resultaat

In Topics “Innoveren mét resultaat” kom je, samen met collega-ondernemers, alles te weten over innoverend ondernemen en wat dit voor jou kan betekenen. Inspirerende sprekers zorgen voor de inhoud, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.

In de praktijk innoveren is best lastig. Dit lerend netwerk is een “hands-on” doe-traject met beperkt aantal basistools die in elke sessie geoefend worden en echte bruikbare output opleveren. Je gaat effectief aan de slag met jouw eigen ideeën en kan met anderen van gedachten wisselen en tips ontvangen.

Roadshow

Sessies
21/09/2021 – Genk
23/09/2021 – Waregem
30/09/2021 – Mechelen

Vanaf 17u, de belangrijkste headlines in telkens 30 minuten.

 

 

De gevel van morgen

Elke Vlaming een stralende gevel. Daar zet de Vlaamse overheid in 2021 volop op in. Veel werk aan de winkel dus voor wie gevels bouwt of renoveert.

Maar hoe zit het nu met die asbest- en energiepremie voor gevelrenovaties? En wat zeggen de gloednieuwe regels van de kunst over gevelafwerkingen met steenstrips, platen of tegels? Hoe voldoet uw gevelproject aan de nieuwe norm voor brandveiligheid over gevels? … De nieuwe technische vereisten voor gevels: we strippen ze voor u graag tot de essentie.

Lerend netwerk
Thema’s: Efficiënt ondernemen

Sessies
15/11/2021, 22/11/2021, 29/11/2021, 06/12/2021, 16/12/2021

Van 19u tot 22u

Greenhouse – Mechelen, Mechelen

 

Efficiënte digitale organisatie

Besteedt u ook veel tijd aan administratie? Hoelang werkt u wekelijks aan mails, opvolgen van klanten, facturatie, boekhouding? En hapert de communicatie tussen uw mensen op de werf en u of uw medewerkers op kantoor wel eens? Door slim te digitaliseren wint u tijd én geld. En heeft u meer tijd voor wat écht telt: uw klant, en het realiseren van zijn droomproject. 

Niet haalbaar voor kmo-bouwbedrijven? Toch wel! Ontdek het samen met uw collega’s in de bouwtraining ‘Efficiënte digitale bedrijfsvoering’.  

Een lerend netwerk, waarbij we vertrekken vanuit uw specifieke vragen, met tal van handige tips en heel wat interactie, waarbij u leert van uw collega’s, en hoort hoe zij het aanpakken. Onder professionele begeleiding van Frederik De Wachter, Digital Marketing Expert met hands-on mentaliteit. 

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie, BIM

Sessies
12/10/2021, 26/10/2021, 23/11/2021, 30/11/2021, 14/12/2021, 21/12/2021 telkens van 13.30u – 16.30u

 

 

BIM is meer dan een 3D model (Oost- en West-Vlaanderen)

Leer uw bedrijfsprocessen optimaliseren op basis van data in een BIM-omgeving en deel kennis met een 15-tal andere ondernemers.

De doelgroep zijn o.a. BIM-professionals, BIM-managers, BIM-coordinatoren, bedrijfsleiders en innovatie managers. De sprekers worden in functie van de thema’s per sessie bepaald. Deze gaan bij voorkeur fysiek door indien dit toegelaten is.

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie, BIM

Sessies
06/10/2021, 27/10/2021, 17/11/2021, 08/12/2021

Van 13u – 16u

 

 

BIM is meer dan een 3D model (Limburg)

Leer uw bedrijfsprocessen optimaliseren op basis van data in een BIM-omgeving en deel kennis met een 15-tal andere ondernemers.

De doelgroep zijn o.a. BIM-professionals, BIM-managers, BIM-coordinatoren, bedrijfsleiders en innovatie managers. De sprekers worden in functie van de thema’s per sessie bepaald. Deze gaan bij voorkeur fysiek door indien dit toegelaten is.

Lerend netwerk
Thema’s: Techniek, innovatie

Sessies
13/10/2021, 21/10/2021, 28/10/2021, 10/11/2021 telkens van 15.00u – 18.00u

 

 

BIM voor technische installaties (Kortenberg)

Verwacht je aan een interactief lerend netwerk met bouwprofessionals die zich afvragen hoe ze het best mee op de BIM-trein voor technische installaties kunnen springen. De overgang van traditioneel bouwen naar “BIM’men” brengt immers heel wat vragen en keuzes met zich mee.

De experten werken in elke sessie rond een bepaalde hoofdvraag, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt. Ontdek welk traject het best is voor jouw bedrijf.

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie

Sessies
07/10/2021, 19/10/2021, 17/11/2021, 30/11/2021 + 2 data te bepalen van 13u00 – 16u00

 

 

Digitale Bouwstenen voor de Bedrijfsadministratie

De experten werken in elke sessie rond een bepaalde hoofdvraag, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.  Ontdek welk traject het best is voor jouw bedrijf.

Sensibilisering (webinar)
Thema’s: Innovatie

Sessies
21/10/2021

 

 

Innoveren mét resultaat

Ga effectief aan de slag met jouw ideeën zodat je ze kan realiseren.

Iedereen spreekt over innoveren maar stelt zich de vraag: “Hoe doe je dat dan in de bouwsector?”. Werkelijk implementeren kan lastig zijn. Daarom willen wij jou inzage geven in de trends in de bouwsector.

We schetsen ook het kader rond innovatie: waarom innoveren vooral wordt toegepast; wat innoveren opbrengt; waar men het meestal toepast en wat de grote valkuilen zijn. We reiken ook de minimum basisstappen en tools aan om innovatie werkelijk concreet te maken en echt in beweging te zetten. Elk van deze stappen en de voornaamste tools worden later uitgebreider besproken en toegepast in het lerend netwerk.

Kick-off Event

Sessies
04/10/2021 t.e.m. 08/10/2021

Ghelamco Arena

 

De Week van de Digitale Ondernemer

De bouwsector digitaliseert razendsnel. De Covid-pandemie versnelde dit des te meer. Ondertussen verloopt in je privéleven alles al digitaal. Maar wat als je op je kantoor of je werf komt?

Beleef tijdens de Week van de digitale aannemer een inspirerende kickoff show. Neem deel aan verschillende boeiende webinars. En ontdek er heel wat praktische tips, en zoveel meer. Alles gratis voor jou als bouwprofessional.

Sensibilisering (webinar)
Thema’s: Digitalisering

Sessies
27/09/2021 en 25/10/2021

 

 

Cybersecurity voor het bouwbedrijf : Een plan van aanpak rendeert

De digitalisering neemt een hoge vlucht. Tegelijk brengt digitalisering ook heel wat risico’s met zich mee: hacking, phishing, ransomware, gegevenslekken, enz. Picanol, Asco, de gemeente Willebroek, … heel wat bedrijven en instellingen kregen er al mee te maken. Ook de bouwsector digitaliseert, en staat dus bloot aan deze cyberrisico’s. Wat als je geen facturen meer kunt opmaken? Of als alle gegevens van jouw werven vernietigd werden?

De Vlaamse Confederatie Bouw organiseert in samenwerking met Infosentry, The Security Factor, VLAIO en Federale Verzekering een Webinar die je een inzicht geven in de gevaren en de oplossingen, de ondersteuning door de Vlaamse Overheid en het beperken van de financiële impact voor een onderneming.

Lerend netwerk
Thema’s: Efficiënt ondernemen

Sessies
15/09/2021, 22/09/2021, 29/09/2021, 06/10/2021

Van 18u tot 21u

Biznis Hotel, Zelebaan 100

 

Leer eenvoudig calculeren met cpro

Met cpro maak je offertes, vorderingsstaten, facturen en nacalculaties voor al je bouwprojecten.

Een correcte offerte opstellen is een belangrijke taak van de aannemer. Het WTCB ontwikkelde een gratis calculatiepakket dat je helpt om deze taak tot een goed einde te brengen. Met cpro maak je offertes, vorderingsstaten en facturen voor al jouw bouwprojecten. In één programma, waardoor je jouw projecten snel en eenvoudig opvolgt van offerte tot oplevering.

Lerend netwerk
Thema’s: Circulaire economie

Sessies
26/10/2021(Kortrijk), 16/11/2021 (Zwijnaarde), 30/11/2021 (Kortrijk), 06/12/2021 (Zwijnaarde), 20/01/2022 (Kortrijk), 01/02/2022 (Zwijnaarde), 

Begin vandaag met morgen: circulair bouwen is dé toekomst

In Topics Circulair Bouwen kom je, samen met collega-ondernemers, alles te weten over circulair bouwen en wat dit voor jou kan betekenen. Inspirerende sprekers zorgen voor de inhoud, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.

We lichten bestaande tools toe, gaan we dieper in op de verwerking van de eigen afvalstromen, het ontdekken van nieuwe circulaire materialen en hun toepassingen. Naast technische specificaties, is er ook aandacht voor nieuwe businessmodellen, en samenwerking, zodat je een voorsprong opbouwt in de markt.

Lerend netwerk
Thema’s: Procesinnovatie, ondernemerschap, veranderingsmanagement

Sessies
09/09/2021, 14/09/2021, 22/09/2021 telkens van 08u30 tot 11u30 en 11/10/2021 van 13u00 tot 16u00

LeaRn

Verwacht je aan een interactief lerend netwerk met collega-aannemers die net als jij een aantal extra lean-handvaten kunnen gebruiken. Omneo Management & WTCB geven je concrete tips om je ambities scherp te stellen en het verandertraject binnen je bedrijf verder vorm te geven.

Sensibiliseringsactie
Thema’s: Klimaat, energie, circulaire economie

Sessie
30/03/2021 van 10u00 tot 12u00

 

Regenwater afkoppelen van de riolering: do’s en dont’s

Regenwater afkoppelen van de riolering bij bestaande gebouwen, een verplichting bij een grondige verbouwing of wanneer gescheiden riolering in de straat aangelegd wordt. Of een bewuste keuze van je klant bij de heraanleg van de tuin.

Sensibiliseringsactie
Thema’s: Klimaat, energie, circulaire economie

Sessie
31/03/2021 van 10u00 tot 12u00

 

Duurzame renovatie, van het (aard)gas af?

In Nederland wil men radicaal en versneld “van het gas af”. Zal de Vlaamse overheid even resoluut tewerk gaan?

Dit webinar focust op het Europese beleidskader, de Vlaamse beleidsmaatregelen en de concrete uitvoeringsmaatregelen en bekijkt welke mogelijke alternatieven er zijn voor de defossilisering in Vlaanderen. Ook worden enkele praktijkvoorbeelden toegelicht.

Digitale live infosessie
Thema: Energie

Wanneer?
04/02/2021 om 19u

 

Naar groene warmte
en comfort in residentiële gebouwen

Het integreren van duurzame energietechnieken in nieuwbouwwoningen lijkt voer voor specialisten. Hetzelfde geldt voor de technische keuzes binnen een renovatietraject. Is de woning wel rijp voor duurzame verwarmings- en koeltechnieken? Welke bouwzijdige maatregelen dragen ertoe bij? Welke zijn de technische randvoorwaarden? Welke combinaties adviseer ik nu best aan mijn klant?  

Prof. ir. Wim Boydens leidt ons doorheen het besluitvormingsproces en de integratie van verwarmings- en koeltechnieken bij nieuwbouw en renovatie. Vervolgens toetsen we de theorie aan de praktijk en krijg je de mogelijkheid om enkele cases en totaaloplossingen op maat te bekijken.

Lerend netwerk
Thema: Circulair bouwen

Wanneer?
25/02/2021 (volzet)

6 sessies + individuele begeleiding

 

Atelier Circulair

Tegenwoordig heeft iedereen het over ‘circulariteit’, maar voor de meeste bouwheren, ontwerpers en aannemers blijft het nog een vaag begrip. In elke geval staat vast dat de bouw- en ontwerpsector in beweging is, misschien meer dan ooit tevoren. Zoals iedere verandering, brengt ook circulair bouwen uitdagingen met zich mee, en biedt het ook nieuwe kansen.

Met dit Lerend Netwerk gaan Netwerk Architecten Vlaanderen en VUB Architectural Engineering in 6 sessie na welke ontwerpkeuzes onze materialenimpact werkelijk verkleinen, en hoe architecten praktische problemen reeds hebben omgezet in innovatieve oplossingen.

Lerend netwerk
Thema: BIM

Wanneer?
25/02/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

BIMovation

Indien je als architect reeds de stap gezet hebt om te ontwerpen met BIM, dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat hier praktische problemen mee gepaard gaan. Hoe gebeurt de uitwisseling met andere partners binnen het bouwteam? Wordt er een overdracht van modellen nagestreefd of modelleert iedereen zijn eigen model? Hoe stel je een goed BIM-protocol op binnen je architectenbureau? Dit en veel meer bespreken we tijdens de sessies van BIMovation.

Webinar
Thema: Klimaat

Sessie
29/04/2021 van 19u tot 20u

 

Maak nu jouw woning summerproof! Laat het niet te warm worden onder jouw voeten.

Alles over actieve en passieve koeling. Het weer wordt beter en iedereen kijkt uit naar de zomer. De zomers worden echter steeds warmer.  Zijn onze huizen wel opgewassen tegen deze hitte? Is het nog comfortabel wonen?

Doelgroep: Alle bouw- en houtbedrijven

Webinar
Thema: Energie

Sessie
06/05/2021 van 12u tot 13u

 

Een laadpaal voor ieders deur? Brandend actueel of toekomstmuziek?

Vanaf 11 maart 2021 moeten alle residentiële nieuw- of renovatieprojecten, die minstens twee parkeerplaatsen hebben, laadpalen voorzien. Denk aan appartementsgebouwen. De laadpalen moeten er niet meteen staan, maar elk van de parkeerplaatsen moet wel voorzien zijn van de nodige infrastructuur voor leidingen. Dat betekent dat er minstens goten voor elektrische kabels moeten worden gelegd om de installatie van oplaadpunten op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken. Daarnaast komt er vanaf 2025 een verplichting voor de installatie van laadpunten voor parkings van bestaande niet-residentiële gebouwen.

Doelgroep: Alle bouw- en houtbedrijven

Lerend netwerk
Thema: Klimaat

Wanneer?
23/02/2021
23/03/2021
20/04/2021
11/05/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

KLIMMAX H2O

Overstromingen in lagergelegen gebieden en extreme droogte vormen een groeiend probleem voor onze woonomgeving, waarbij zelfs onze drinkwaterbevoorrading in het gedrang komt. Om deze tendens te stoppen moeten we minder water afvoeren en nog meer inzetten op hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer van regenwater.

Innovatieve systemen van regenwaterbuffering en infiltratie, groene daken en gevels kunnen hier onder andere een belangrijke rol in spelen. Daarnaast moet noodgedwongen gedacht worden aan waterrobuust bouwen op zowel het niveau van het masterplan als het projectniveau.

Tijdens dit Lerend Netwerk bekijken we bovenstaande issues vanuit een praktische invalshoek. Hoe speel je als ontwerper in op de klimaatverandering en hoe kan er droogteresistent en overstromingsresistent gebouwd worden?

Lerend netwerk
Thema: Klimaat

Wanneer?
02/03/2021
30/03/2021
26/04/2021
18/05/2021

4 sessies + individuele begeleiding

 

KLIMMAX °C

De problematiek van oververhitting leeft meer dan ooit. Steeds warmer wordende en langdurig aanhoudende zomers, grote raamopeningen en gebrek aan beschaduwing veroorzaken steeds vaker problemen in de praktijk.  

Binnen dit lerend netwerk gaan we na hoe je enerzijds oververhitting kan voorkomen door via ontwerpmaatregelen oververhitting (deels) op te vangen en anderzijds het binnenklimaat kan optimaliseren door passieve en actieve koeling toe te passen in je ontwerp.

Lerend netwerk
Thema: Circulaire economie

Sessies
11/03/21, 25/03/21, 22/04/21, 06/05/21,
20/05/21, 03/06/21

telkens van 18u30 tot 21u45

Locatie
Vlaams-Brabant

 

Begin vandaag met morgen: circulair bouwen is dé toekomst

In Topics Circulair Bouwen kom je, samen met collega-ondernemers, alles te weten over circulair bouwen en wat dit voor jou kan betekenen. Inspirerende sprekers zorgen voor de inhoud, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.

We lichten bestaande tools toe, gaan we dieper in op de verwerking van de eigen afvalstromen, het ontdekken van nieuwe circulaire materialen en hun toepassingen. Naast technische specificaties, is er ook aandacht voor nieuwe businessmodellen, en samenwerking, zodat je een voorsprong opbouwt in de markt.

Webinar
Thema: Digitalisering

Sessie
25/11/2020 van 13u tot 14u30

 

Building a Single Source of Truth

Gegevens die gebruikt worden in bouwprojecten worden vaak opgeslagen en gebruikt in verschillende databronnen (ERP, CRM, BIM, …). Omdat deze tools meestal niet met elkaar praten, blijven we achter met silo-informatie, waarbij de het extraheren en verzamelen van deze gegevens niet alleen tijdrovend is, maar ook zeer foutgevoelig.

Doelgroep: ingenieurs en medewerkers van advies- en ingenieursbureaus, architecten en medewerkers van architectenbureaus, bouwondernemingen, innovators, voor wie de digitalisatie van de bouwwereld op de voet wil volgen

Webinar
Thema: Digitalisering

Sessie
21/06/2021 van 13u tot 14u30

 

Samenwerken met BIM – Stadhuis Roeselare, een duurzaam project van Arcadis en B-Architecten

ORI organiseert samen met advies- en ingenieursbureau Arcadis, architectenbureau B-Architecten en de Stad Roeselare een webinar over hoe efficiënt wordt samengewerkt met BIM. Verwacht alvast interessante presentaties over het project zelf, 3D-scanning en puntenwolken, aspect- en gefedereerde modellen en duurzaamheid.

Doelgroep: Advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, innovators

Webinar
Thema: Efficiënt Ondernemen

Sessie
25/06/2021 van 13u30 tot 14u30

 

‘Werken na Corona’, met Kilian Wawoe

ORI organiseert samen met HR-wetenschapper Kilian Wawoe (Vrije Universiteit Amsterdam) en Berenschot een webinar over hoe werken na corona er kan uitzien.

Doelgroep: Advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, HR-managers en -medewerkers, people managers

Lerend netwerk
Thema: Energie

Sessies
15/12/2020 van 11u tot 14u
09/02/2021 van 11u tot 14u
09/03/2021 van 11u tot 14u
13/04/2021 van 11u tot 14u
11/05/2021 van 11u tot 14u
08/06/2021 van 11u tot 14u

 

Geothermie

In kader van de energietransitie heeft geothermie een toenemend belang in de puzzel van het wijzigende energielandschap. Binnen dit traject van 6 sessies wordt ingezet op kennisopbouw en uitwisseling onder de verschillende geothermie stakeholders en experten. Ook zullen innovatieve toepassingen gestimuleerd en onder de aandacht gebracht worden.

Doelgroep: ondernemingen actief in de sector geothermie, boorders; ontwerpers, studiebureaus; installateurs warmtepompinstallaties; projectontwikkelaars, woningbouwers

Lerend netwerk
Thema: Circulaire economie

Sessies
02/04/2021, 23/04/2021, 04/05/2021, 18/05/2021, 01/06/2021, 15/06/2021 telkens van 07u00 tot 10u00

Locatie
Limburg

Begin vandaag met morgen: circulair bouwen is dé toekomst

In Topics Circulair Bouwen kom je, samen met collega-ondernemers, alles te weten over circulair bouwen en wat dit voor jou kan betekenen. Inspirerende sprekers zorgen voor de inhoud, waarna je samen met collega’s dieper graaft, vragen stelt en oplossingen vindt.

We lichten bestaande tools toe, gaan we dieper in op de verwerking van de eigen afvalstromen, het ontdekken van nieuwe circulaire materialen en hun toepassingen. Naast technische specificaties, is er ook aandacht voor nieuwe businessmodellen, en samenwerking, zodat je een voorsprong opbouwt in de markt.

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie, BIM

Sessies
21/04/2021, 05/05/2021, 12/05/2021, 26/05/2021, 2/06/2021, 9/06/2021

van 13u00 – 16u00

 

BIM is meer dan een 3D model

Leer uw bedrijfsprocessen optimaliseren op basis van data in een BIM-omgeving en deel kennis met een 15-tal andere ondernemers.

De doelgroep zijn o.a. BIM-professionals, BIM-managers, BIM-coordinatoren, bedrijfsleiders en innovatie managers. De sprekers worden in functie van de thema’s per sessie bepaald. Deze gaan bij voorkeur fysiek door indien dit toegelaten is.

Lerend netwerk
Thema’s: Digitalisering, innovatie

Sessie
22/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 04/06/2021 16/06/2021 29/06/2021

van 13u00 – 16u00

 

Digitale Bouwstenen voor de Bedrijfsadministratie

Dit traject maakt u wegwijs in de automatisering van uw administratieve processen in uw onderneming. Gedurende 6 sessies ontdekken we samen de tools om uw bedrijfsspecifieke situatie te evalueren en de digitale bouwstenen om het plan van aanpak op te stellen.

U kan tijdens de verschillende sessies rekenen op de praktische adviezen van de experten . Ook moedigen zij u aan met de andere deelnemers uw eigen uitdagingen onder de loep te nemen, werkbare antwoorden te vinden op uw vragen en in debat te gaan. Dankzij doorgedreven interactie leert u van de experts en van de andere deelnemers.

Lerend netwerk
Thema’s: Procesinnovatie, ondernemerschap, veranderingsmanagement

Sessie
10/05/2021, 19/05/2021, 10/06/2021 telkens van 08u30 tot 11u30 en 17/06/2021

van 14u30 tot 17u30

 

LeaRn

Verwacht je aan een interactief lerend netwerk met collega-aannemers die net als jij een aantal extra lean-handvaten kunnen gebruiken. Omneo Management & WTCB geven je concrete tips om je ambities scherp te stellen en het verandertraject binnen je bedrijf verder vorm te geven.

Lerend netwerk
Thema’s: Communicatie

Sessies
03/05/2021, 10/05/2021, 17/05/2021, 31/05/2021, 07/06/2021, 14/06/2021

Van 19u – 21u

Online opleiding (via Zoom)

 

Meer klanten vinden én verkopen met sterke online communicatie

Hoe zorgt u er voor dat nieuwe klanten de weg vinden naar uw bedrijf? En dat ze ook effectief met u in zee gaan? Dat ontdekt u in dit zesdelig lerend netwerk over sterke online communicatie.

 Van informatie en inspiratie over heel concrete tools waarmee u zelf aan de slag gaat tot persoonlijk advies: u krijgt alles mee om de stap te zetten van informatie naar uitvoering. En doordat we in kleine groepen werken, leert u in één klap ook van de ervaringen van uw medecursisten.